KSIĄŻ I KRZESZÓW


 

KSIĄŻ – KRZESZÓW

08:30 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby.

•    Przyjazd do Krzeszowa, zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego. Trasa podstawowa (ok. 1,5h) przebiega przez kościół św. Józefa, monumentalną Bazylikę Mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP - kościół klasztorny oraz Mauzoleum Piastów Śląskich. Ostatnim etapem wycieczki jest cmentarz klasztorny oraz kaplica pw. Marii Magdaleny z repliką Grobu Bożego z Jerozolimy.

Czas wolny ok. 1 h

Ok. 14:00 Przyjazd do Książa.

•    Zwiedzanie pięknego zespołu zamkowego położonego między doliną Pełcznicy, a drogą łączącą Wałbrzych ze Świebodzicami, w strefie brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego. Zamek w czasach piastowskich zwany był „kluczem do Śląska”. Zwiedzanie trasy „Od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej, która przebiega przez najpiękniejsze sale reprezentacyjne, pomieszczenia zamkowe przebudowane przez nazistów, najstarszą średniowieczno-renesansową część zamku, zmodernizowane III piętro Zamku Książ. Na zakończenie turyści z poziomu tarasów wchodzą do tunelu z okresu II Wojny Światowej, który został wykuty na głębokości aż 15 m pod zamkiem.

•    Palmiarnia

Ok. 18:30 powrót do Szklarskiej Poręby.
 
*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura.

CENA: 65 ZŁ/OS

Cena zawiera:
•    transport
•    usługę przewodnicką
•    ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera:
•    biletów wstępu
- sanktuarium w Krzeszowie 10 PLN/os, 5 PLN/os do 15 r.ż., uczniowie, 8 PLN/os studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści
- Zamek Książ 39 PLN/os, 29 PLN/os dzieci, młodzież, seniorzy, studenci do 26 r.ż.


Galeria

 

Udostępnij:

Zapytaj o wycieczkę